понеделник, 26 март 2012 г.

Бъдещи инженери от УАСГ с награди за курсови проекти!

На 22 март, заедно с настъпването на Първа пролет, бъдещи млади инженери от УАСГ, понастоящем все още студенти III-курс от специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, се поздравиха и с много награди.


Конкурсът за курсов проект е съвместна инициатива на компаниите “Баумит България”, “Ондулин СМ” и катедра "Строителни материали и изолации" към университета.

Темите на конкурса бяха: “Хидроизолация на сгради” и “Топлоизолация на сгради” по дисциплината “Строителни изолации”.

Катедра "Строителни материали и изолации" се ръководи от доц. д-р инж. Богомил Петров, който е амбициран да продължи поетата от преподавателите насока за приближаване на образованието към практиката и поставяне пред студентите на възможност за решаване на реални бизнес-казуси.

На тържеството по връчването на наградите присъстваха много студенти, преподаватели от катедрата и гости.


С грамота за добре овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации” и парична награда от 100 лв. бяха наградени следните студенти:
Симеон Мотев и Боряна Вълева от I група, Ния Савчева и Ружа Запрянова от IX група, Таня Ангелова – Х група, Ева Дойчинова и Дочко Дочев от XІ група, Ралица Оленова от VІІІ група и Теодор Тодоров от III група.


С грамота за професионално овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации” и парична награда от 150 лв. бяха наградени студентите:
Васил Миланов – I група, Цветелина Маринова – Х група и Маринела Колева - XІ група. Наградите връчи инж. Надя Начева – Маркетиг директор на “Баумит България”.

На всички носители на почетната грамота ще бъде предоставена възможността да кандидатстват за стипендианти на Баумит България през новата учебна 2012/2013 година. По традиция Баумит България дава всяка година по 6 нови стипендии – 3 за студенти ССС и 3 за студенти по архитектура. Веднъж спечелили стипендията, студентите ще я получават до края на следването си, стига успехът им да бъде много добър. 
За учебната 2011/ 2012 г. Баумит има 13 стипендианти.

Управителят на фирма „Ондулин СМ" инж. Йордан Николов връчи 2 първи награди, 1 трета и 4 поощрителни грамоти на студентите за курсови проекти на тема “Хидроизолация на сгради”, като основният критерий за печелившите проекти е бил тяхната техническа адекватност. Първа награда получиха Николай Пеловски и Мартин Коконян, третото място бе отредено на Борислав Иванов, а поощрителни грамоти получиха Маринела Колева, Димо Желев, Йордан Кръстев и Тихомир Георгиев. Първите трима получиха още подаръци и парична награда от „Ондулин СМ".

Тържеството завърши с презентации на фирмите “Баумит” и “Ондулин” за новостите, които предлагат през 2012 г..Особен интерес предизвика новата цветова концепция на Баумит за фасада Life, с новите 888 цвята. Модерният подбор на цветове, философията на съставяне на каталозите, възможностите за безплатно получаване на разширения за най-разпространените проектантски програми и много други разработени инструменти за всички целеви групи силно впечатлиха присъстващите в залата и предизвикаха оживени коментари.


За първи път пред студентите бе представена и новата версия на програмата за изчисляване топлоизолационни системи Баумит Термо, която вече е разработена в две версии – за потребители и професионалисти. Тя възпитава системното мислене към топлоизолациите, коментира освен разходите на материали, и тяхната стойност в дадена топлоизолационна система, както и дава отчет за спестените разходи и то, в зависимост от енергията, която използва потребителя за отопление.
Няма коментари:

Публикуване на коментар